Sufiji nam svetujejo naj govorimo, šele ko je našim besedam uspelo priti skozi troja vrata. Na prvih vratih se vprašamo: ‘’ So te besede iskrene?’’ Če so, jih pustimo naprej; če niso, morajo nazaj. Na drugih vratih vprašamo: ‘’So potrebne?’’ Na zadnjih vratih vprašamo: ‘’So prijazne’’?
- Eknath Easwaran
ODVETNICA
Moje delo temelji na strokovnosti, profesionalnosti, znanju, odgovornosti, skrbnosti, natančnosti, korektnosti, etiki.
Strankam in njihovim problemom se temeljito posvetim in si prizadevam za najprimernejši razplet zadeve.
V medsebojni poslovni odnos s stranko vnašam prijaznost, ljubeznivost, razumevanje, poštenost, sočutje, pozitivno energijo, svetlobo, humor,…
PODROČJA DELA
SPLOŠNO CIVILNO PRAVO
Pravde iz pogodbenih in vseh ostalih razmerij, odškodninski postopki, sestava pogodb...
STVARNO PRAVO
Postopki v zvezi z motenjem posesti, sosedsko pravo, lastnina, služnosti in drugo.
UPRAVNI POSTOPKI
KAZENSKO PRAVO
Zagovor obdolžencev, zastopanje oškodovancev...
UVELJAVLJANJE ODŠKODNIN
Pri zavarovalnicah v zvezi s prometnimi nesrečami, delovnimi nezgodami, nezgodami na javnih površinah in ostalo.
DRUŽINSKO PRAVO
Razveze zakonske zveze, dodelitev otrok, določitev preživnine, zvišanje ali znižanje preživnine, določitev stikov in drugo.
DEDNO PRAVO
Zastopanje dedičev, zastopanje upnikov zapustnika in drugo.
NEPRAVDNI POSTOPKI
Delitev skupnega premoženja, določitev nujne poti, ureditev razmerij med solastniki, stanovanjske zadeve in drugo.
DELOVNO PRAVO IN PRAVICE IZ SOCIALNE VARNOSTI
GOSPODARSKO PRAVO
BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE
Vsi ustni pravni nasveti v trajanju do ½ ure ( ali morebiti par minut dlje) so brezplačni. Brezplačno je tudi uveljavljanje odškodnin pri zavarovalnicah v zvezi s prometnimi nesrečami, delovnimi nezgodami in nezgodami na javnih površinah.
KONTAKT
ODVETNICA
Tatjana Poslek Godec
Partizanska ulica 8
2310 Slovenska Bistrica
TRR: 04480-0112944755 pri Novi KBM d.d
Fiduciarni račun:  04480-0113342649 pri Novi KBM d.d.
DŠ:   66334730
Matična številka: 2242486 
Tel.: (02) 818-18-26
Gsm: (031) 758-740
Fax: (02) 818-18-26
Email: pogotanja.odvetnica@t-2.si